Op maandagavond 22 mei heeft de voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden voor ouders waarvan de kinderen volgend jaar in een leerplein gaan werken. Veel ouders waren aanwezig, waren zeer betrokken en er zijn veel diverse vragen gesteld. De avond startte met de uitleg over de beslissing van Kindcentrum Theresia om te gaan werken met leerpleinen. Daarna zijn de plannen […]

Gisteren is de werkgroep conceptvernieuwing voor de laatste keer bij elkaar geweest. Alles wat nodig is om volgend jaar te kunnen starten op het gebied van ruimte, onderwijs en zorg voor kinderen is ontwikkeld en beschreven in de notitie ‘Werken op een leerplein: zo doen we dat……’ Op maandag 22 mei worden de plannen voor […]

De werkgroep onderwijsvernieuwing heeft een keuze gemaakt voor een methode waarin de wereldoriënterende vakken geïntegreerd worden gegeven: Faqta. Faqta is een programma voor Talent en Kennis van de Wereld voor basisscholen. Het heeft een thematische aanpak en gaat de vakken van wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur en techniek) vervangen, aangevuld met burgerschap, ict-geletterdheid en cultuur. […]

Met de onderwijsvernieuwing en de leerpleinen wordt er met meer leerkrachten en op een andere manier gewerkt. Wat we belangrijk blijven vinden is dat we kinderen op een goede manier blijven volgen, op leergebied maar ook op het gebied van welbevinden. Bij de nieuwe manier van werken volgen we de kinderen op de leerlijnen van […]

De afgelopen weken is onderzocht hoe de vernieuwing in de dagelijkse praktijk van het onderwijs vorm kan krijgen. De leerpleinen worden zo ingericht dat er op verschillende manieren kan worden gewerkt. Kinderen werken onder begeleiding zelfstandig, in groepjes of krijgen instructie van een leerkracht. Op het leerplein van groep 3 komen 2 leerkrachten en extra […]

Het wordt steeds concreter hoe we het onderwijs op de leerpleinen van 3 en 5/6 gaan invullen. Tijdens de laatste bijeenkomst van de werkgroep conceptvernieuwing is besproken hoe een dag of week eruit ziet. De kinderen van leerplein 5/6 worden ingedeeld in 3 basisgroepen. In elke basisgroep zitten zowel kinderen uit groep 5 als kinderen […]

Op dinsdag 7 maart hebben de kinderen van de groepen 4, 4/5 en 5 voor de 2e keer gewerkt aan ideeën voor de inrichting van het gezamenlijke leerplein van volgend jaar. Aan het einde van de dag hebben zij de ideeën op speciale manieren gepresenteerd aan de twee interieurarchitecten die het leerplein gaan vormgeven. Eén groep heeft toneelstukjes […]

Voor de inrichting van de leerpleinen is een moodboard gemaakt.

Op dinsdag 21 februari is de eerste brainstormdag geweest voor de kinderen van de groepen 4, 4/5 en 5. Zij gaan volgend jaar gebruik maken van een gezamenlijk leerplein. Samen met vakdocenten van een paar culturele instellingen in Eindhoven (o.a. CKE en van Abbemuseum)  zijn ze de hele dag aan de slag gegaan met ideeën voor […]

De werkgroep onderwijsvernieuwing  heeft 3 onderdelen benoemd die belangrijk zijn voor de invoering van het nieuwe concept: Mens, Inrichting/middelen en Proces. Binnen deze 3 onderdelen zijn de doelen beschreven. Hieruit moet de onderwijsvernieuwing ‘vorm’ krijgen en wordt zichtbaar hoe het onderwijs eruit gaat zien. Hieronder de 3 ‘posters’ die zijn gemaakt door de werkgroep. Mens  […]

Verslag studiedag Conceptvernieuwing en stand van zaken.

Dit is de samenvatting van het bericht. Deze tekst verschijnt op de blog-pagina.