BSO

 

Buitenschoolseopvang

Opvang voor kinderen na schooltijd die de basisschool bezoeken onder begeleiding van gekwalificeerde pedagogisch medewerk(st)ers.

Er wordt gewerkt met een verdeling in leeftijdsgroepen tussen KidzClub (4-8 jarigen) en Campus (8-12 jarigen) kinderen. Kinderen krijgen een afgestemd activiteitenaanbod, we werken met een activiteitenstructuur.

De activiteitenstructuur heeft 4 thema’s:

  • Kunst & Cultuur;
  • Muziek & Theater;
  • Natuur & Techniek;
  • Sport & Bewegen.

Openingstijden

Gedurende 52 weken per jaar (m.u.v. feestdagen conform CAO):
Maandag, dinsdag en donderdag van: 14.45 uur tot 18.30 uur.
Woensdag van: 12.00 uur tot 18.30 uur.
Vrijdag van: 14.45 uur tot 18.30 uur.
In schoolvakanties van: 07.30 uur tot 18.30 uur.
Op schoolvrije dagen van: 07.30 uur tot 18.30 uur.

De 12 weken schoolvakantie worden vastgesteld op basis van het advies van het ministerie en aan de hand van de schoolvakanties op de gekoppelde basisscholen.
De schoolvrije dagen worden door de scholen individueel bepaald en vallen op willekeurige dagen.

Voeding

Er wordt o.a. brood, beleg, fruit, melk en fruitsap verstrekt.

Prijzen

Tarievenlijst BSO