Drieplusgroep

 

Dit is een peutergroep voor peuters in de leeftijd van 3 jaar en ouder. De nadruk op spelen, ontwikkelen, leren, ontmoeten, signaleren en educatie, onder begeleiding van gekwalificeerde pedagogisch medewerk(st)ers.
Het peuterwerk wil de ontwikkelingskansen van kinderen vergroten.
De drieplusgroep werkt intensief samen met de groep 1 van de basisschool. Gedurende de dag vinden er veel gezamenlijke activiteiten plaats. Kinderen bereiden zich op deze groep op een speelse manier voor op school.

Openingstijden:

2,5 tot 3 uur per keer in de ochtend of middag gedurende 40 schoolweken (m.u.v. feestdagen). De 12 weken schoolvakantie worden vastgesteld op basis van het advies van het ministerie en aan de hand van de schoolvakanties op de gekoppelde basisscholen.

Afname:

De minimale afname is 2 dagdelen van 2,5 tot 3 uur
Geïndiceerde kinderen (kinderen die aangemeld worden door consultatiebureaus) krijgen wekelijks bij voorkeur minimaal 4 dagdelen van 2,5 en 3 uur. In overleg kan gekozen worden voor 3 dagdelen.
We zijn alle dagen van de week open, muv de woensdag

Voeding en verzorging

Korein Kinderplein verzorgt luiers en er wordt o.a. brood, beleg, fruit, melk en fruitsap verstrekt.

Prijzen

Conform de tarievenlijst van Korein Kinderplein; ga naar www.korein.nl