Engels

 

Kindcentrum Theresia is een VVTO-school. VVTO staat voor Vroeg VreemdeTalenOnderwijs. Dat betekent in de praktijk dat de kinderen van de Theresia al vanaf groep 1 Engels krijgen!
Jonge kinderen leren op een hele andere manier Engels dan oudere kinderen en volwassenen. Jonge kinderen zijn in staat om het Engels op een natuurlijke, bijna ‘vanzelfsprekende’ manier te leren, via liedjes (met bewegingen), verhaaltjes, spelletjes en zo meer. Zo wordt leren spelen en spelen leren: Engels is leuk!
We zijn bezig een assortiment aan boeken voor alle leeftijdscategorieën in onze “Engelse” bibliotheek te creëren.

Waarom Engels vanaf groep 1

Het vermogen om een vreemde taal te leren is tussen de 4 en 10 jaar het grootst. De hersenen van jonge kinderen staan zo open voor het opslaan van informatie, dat ze gemakkelijk een nieuwe taal kunnen leren.

 • Het aanleren van een nieuwe taal vergroot het concentratievermogen en de algemene taalvaardigheid van kinderen.
 • Jonge kinderen kunnen een taal gemakkelijk spelenderwijs oppikken.
 • Een nieuwe taal leren is leuk, je krijgt er nieuwe energie van.
 • Engels is een wereldtaal.
 • Engels hoor en zie je dagelijks om je heen.
 • Het aanbieden van Engels geeft ons onderwijs een extra impuls.

Wat is het doel van Engels in de basisschool

 • In een vroeg stadium zelfvertrouwen krijgen ten aanzien van het spreken van een vreemde taal.
 • ‘Leren door doen’ met behulp van verhalen, liedjes, activiteiten, spelletjes en drama.
 • Door spelenderwijs te leren ervaren kinderen dat een nieuwe taal leren heel leuk is.
 • Kinderen leren hoe ze zich in alledaagse situaties in het Engels kunnen redden (je naam zeggen, een gesprekje voeren, een afspraak maken, iets kopen).

Uitgangspunten

 • Communicatieve vaardigheden en functioneel taalgebruik staan centraal.
 • Communicatie is belangrijker dan foutloos spreken.
 • Succeservaringen laten opdoen, stimuleren van enthousiasme en motivatie.
 • Plezier hebben in Engels.
 • Gestructureerde didactisch opbouw en leerlijnen.
 • Doorgaande leerlijn met concrete doelen voor luisteren, spreken, lezen en schrijven.
 • Tijdens de lessen Engels gebruikt de leerkracht Engels als voertaal.

Methodes

Voor de groepen 1 t/m 8 gebruiken we de methode Take it Easy en Groove.me.
Beide interactieve, moderne methodes die gebruik maken van het digitale schoolbord.