Hoe volgen we de kinderen ?

Met de onderwijsvernieuwing en de leerpleinen wordt er met meer leerkrachten en op een andere manier gewerkt. Wat we belangrijk blijven vinden is dat we kinderen op een goede manier blijven volgen, op leergebied maar ook op het gebied van welbevinden. Bij de nieuwe manier van werken volgen we de kinderen op de leerlijnen van de verschillende vakken en hoe het leerproces verloopt. Zo kunnen we kinderen beter begeleiden. Ook willen we dat kinderen meer zelf kunnen plannen en zelf kunnen aangeven hoe ze het beste leren. Om dit allemaal te kunnen volgen wordt er volgend schooljaar nog steeds gebruik gemaakt van toetsen en rapporten maar ook van werkstukken van kinderen waarin ze kunnen laten zien aan welke leerlijn ze hebben gewerkt. Dit kan bijvoorbeeld door het werken aan een portfolio. Bij de leervakken, maar ook bij wereldoriëntatie, kunnen de kinderen waarschijnlijk digitaal gaan werken. Het voordeel hiervan is dat kinderen allemaal op hun eigen niveau kunnen werken en dat de leerkracht direct op een soort dashbord kan zien welke kinderen moeite hebben met een bepaald onderdeel en deze kinderen meteen hierop kan begeleiden. Het digitale systeem geeft allerlei overzichten om kinderen goed te kunnen volgen. Op dit moment zijn we nog aan het uitzoeken of het digitaal verwerken een optie is voor volgend jaar.