Hoe wordt er gewerkt op het leerplein

Het wordt steeds concreter hoe we het onderwijs op de leerpleinen van 3 en 5/6 gaan invullen. Tijdens de laatste bijeenkomst van de werkgroep conceptvernieuwing is besproken hoe een dag of week eruit ziet. De kinderen van leerplein 5/6 worden ingedeeld in 3 basisgroepen. In elke basisgroep zitten zowel kinderen uit groep 5 als kinderen uit groep 6. Elke basisgroep heeft een basisgroepleerkracht(en). De kinderen starten elke morgen in deze basisgroep. Als er iets te vieren is, zoals een verjaardag, wordt dit ook gedaan in de basisgroep. De basisgroepleerkracht volgt de ontwikkelingen van de kinderen en is aanspreekpunt voor kinderen en ouders. Verder zijn er op een dag 3 (op woensdag 2) ‘werkblokken’ waarin kinderen instructie krijgen, zelfstandig werken en, individueel of in groepjes, begeleiding krijgen. Tijdens de 2 werkblokken in de ochtend wordt gewerkt aan rekenen en taal, tijdens het werkblok in de middag wordt gewerkt aan wereldoriëntatie, creatieve vakken, burgerschap enz. Op dit moment zijn we op zoek naar een ‘digitale leeromgeving’ waarbij in thema’s kan worden gewerkt en kinderen meer invloed hebben op wat ze gaan leren en hoe ze dat gaan doen.

Wij hebben een schema gemaakt van hoe er op een leerplein kan worden gewerkt. Dit schema is ook te zien op onze schoolapp onder ‘nieuws’.

 

Plaats uw reactie