Informatiebijeenkomst voor ouders

Gisteren is de werkgroep conceptvernieuwing voor de laatste keer bij elkaar geweest. Alles wat nodig is om volgend jaar te kunnen starten op het gebied van ruimte, onderwijs en zorg voor kinderen is ontwikkeld en beschreven in de notitie ‘Werken op een leerplein: zo doen we dat……’

Op maandag 22 mei worden de plannen voor de ruimte (Hoe gaan de leerpleinen eruit zien?) en de manier van werken besproken met ouders van de kinderen die volgend jaar gaan werken op het leerplein.

De belangrijkste 3 pijlers over de manier van werken die op de informatieavond voor ouders worden besproken zijn:
-Hoe werken de kinderen in een leerplein: basisgroep/instructie/zelfstandig werken
-Hoe ziet een dag op een leerplein eruit: weekrooster/dagplanning
-Hoe volgen we de kinderen: weekplanning voor kinderen/groepsplannen