Klachtenregeling opvang

KLACHTENREGELING – Opvang

De klachtenregeling heeft drie doelen:

• Reacties afhandelen en oplossen op een geschikte manier, naar het oordeel van alle betrokkenen.
• Snel fouten herstellen.
• Maatregelen treffen om herhaling te voorkomen.

PROCEDURE

Binnen 4 weken na het ontstaan van het probleem, kunt u de klacht schriftelijk indienen. Dit is mogelijk via het klantreactieformulier. Bij schriftelijke reacties krijgt u altijd per omgaande een ontvangstbevestiging. Daarin leest u wie de klantreactie zal afhandelen. Binnen 3 weken behandelen wij uw klantreactie. Duurt het langer? Dan nemen wij contact met u op. Uw klacht wordt uiterlijk binnen zes weken afgehandeld. Na afhandeling van uw klantreactie, wordt u geïnformeerd over de voortgang. Leidt uw klacht tot aanpassingen in onze werkwijze, dan laten we u dat weten.