Kleutergroepen

 

Op ons Kindcentrum wordt met de kleuters gewerkt binnen heterogene groepen. Dat wil zeggen dat kinderen van 4 tot en met 6 jaar bij elkaar in de groep zitten.
Wij werken met de kleuters vanuit de methode Kleuterplein.
De ontwikkelingsgebieden waaraan wij werken zijn: taal- en denkontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling, spelontwikkeling en ruimtelijke oriëntatie.
Zesmaal per jaar stellen wij een thema centraal en werken hier gedurende een periode van 4 tot 6 weken aan. Alle activiteiten staan gedurende deze periode in het teken van het thema. Dit doen we aan de hand van de thema’s uit onze methode. U kunt hierbij denken aan thema’s als: thuis, vakantie, een heel jaar rond, het weer, sneeuw en ijs, familie, alles groeit, op de boerderij, water, eten, gezondheid, post, bouwen, winkel, dieren en kunst.
In onze klaslokalen proberen wij een voor de kinderen uitdagende leeromgeving in te richten met verschillende werkplekken en hoeken waarin kinderen kunnen ontdekken, spelen en leren. Wij hebben o.a. een themahoek, computerhoek, bouwmat, constructiehoek, leeshoek, schrijfhoek, poppenhoek, schilder- en tekenhoek.
De leerkrachten van deze groepen hebben onderling veel overleg met elkaar. Zij zorgen er samen voor dat de doelen worden bereikt. De kinderen worden betrokken bij het kiezen van betekenisvolle activiteiten en bij het inrichten van de themahoek.
Onze jonge leerlingen leren al snel zelfstandig te werken. Dit wordt structureel, stapsgewijs aangeboden en ontwikkeld. De kinderen moeten tijdens de werklessen gedurende een korte tijd proberen zelf of samen met anderen hun problemen op te lossen.
De leerkracht kan dan extra aandacht geven aan een of meerdere leerlingen. In een kleine kring of aan een groepstafel wordt dan gewerkt aan o.a. taalverwerving, woordenschatuitbreiding, begripsvorming en rekenactiviteiten.
Hiervoor maken wij gebruik van lessen uit Kijk Kies Doe, de map Fonemisch bewustzijn, Kleuterplein en andere bronnen.
Middels Spelend Rekenen geven we extra aandacht aan rekenonderwijs.

Kleuterplein en ouders

Bij elk thema hoort een speciale  ouderbrief zodat ouders weten waar de kinderen mee bezig zijn en daar thuis op kunnen inspelen. Ook wordt aan ouders gevraagd om materialen voor de thematafel mee te geven.

De ontwikkeling van iedere peuter en kleuter wordt bijgehouden volgens het observatie-registratiesysteem KIJK!. De ontwikkeling van uw kind wordt twee maal per schooljaar met u besproken tijdens een ouderavond.
De kleuters krijgen ook drie keer per jaar een rapport mee.
Voor extra aandacht m.b.t. de taalontwikkeling kunnen wij ouders en hun kind(eren) verwijzen naar “Op stap”, een programma waarin ouders begeleid worden om met materialen en boeken die zij te leen krijgen, thuis dagelijks gedurende een kwartier te werken met hun kind(eren).