Mediërend leren

 

Mediërend leren: geloven in veranderbaarheid

Het sleutelbegrip binnen mediërend leren is “mediatie”.
Hieronder verstaan we het maken van contact en het aansluiten bij de bestaande mogelijkheden van het kind als basis voor zijn verdere ontwikkeling.
Hierbij is het noodzakelijk, dat je investeert in de relatie met je kind.

Bij mediërend leren is de mediator een tussenpersoon. Hij stroomlijnt de leerimpulsen uit de omgeving en dan zo, dat dit aansluit op de motivatie en de mogelijkheden van het kind.

Het mediërend leren laat het denkproces bij het kind. Het kind volgt niet de leerkracht, maar de leerkracht volgt, door mediatie (het goed doorvragen), het kind, die zodoende tot een leerervaring komt. Bij het mediërend leren is de interactie (manier van vraagstelling) dus heel belangrijk.

Mediërend leren gebruiken we niet de hele dag door. De meeste kinderen leren op de manier zoals we dit al deden. Mediërend leren gebruiken we soms op groepsniveau, wanneer we vinden dat de groep zelf achter dingen moet komen, maar meestal zetten we het in bij kinderen die een leer- of gedragsprobleem hebben. Wanneer het gedrag van een kind problemen oplevert, leren we de kinderen dat zij zelf hun gedrag moeten veranderen. Wanneer een kind zelf tot die ontdekking komt en zelf het succes ervaart, spreken we van een succesvolle leerervaring. Ook op leergebied passen we mediatie toe. Wanneer een kind met een leerprobleem de leerkracht moet volgen, maakt de leerkracht soms te grote stappen, waardoor het kind het proces niet meer kan volgen.

Bij Mediërend leren volgt de leerkracht de kleine stapjes (het denkproces) van het kind. Het kind begrijpt de nieuwe stof daardoor beter. Het kind krijgt meer zelfvertrouwen en daardoor lukt het leren beter.

Anders gezegd: niet de leerkrachten zeggen hoe het moet, maar de leerkrachten sturen hetdenkproces van het kind, zodat het kind zelf tot een oplossing komt.

Mediërend Leren kan ons onderwijs veranderen. De leerkracht heeft daarin een centrale rol. Hij/zij is de sleutel tot deze verandering. Maar om tot veranderen te komen zal hij het eerst moeten zien. Hij zal erin moeten leren geloven. Wanneer de leerkracht niet gelooft in deze andere manier van leren, kan hij het ook niet op zijn leerlingen overbrengen.

Feuerstein zegt in zijn SCM-theorie (Structurele Cognitieve Modificatie theorie) dat iedere intelligentie te veranderen is. Er is geen plafond! …… Maar je moet hierin wel geloven.

Mediërend leren heeft met een visie te maken. Een visie op onderwijs en een visie op het kind.

Het doel van mediërend leren is kinderen zelfstandigheid en zelfvertrouwen te geven. De samenleving zit zo in elkaar, dat mensen die iets trager denken of doen, de antwoorden krijgen voorgezegd en bij activiteiten worden geholpen, omdat ze het niet snel genoeg doen.

Geef een kind meer de tijd het zelf te doen. Dat kost meer tijd, maar het uiteindelijke leerrendement is veel hoger. En daar was het ons toch om te doen ?

Geloven in de mogelijkheden: dat kun je ook leren als ouder. Je bent in de eerste plaats ouder. Als ouder ben je je kind elk moment van de dag iets (onbewust) aan het leren door allerlei activiteiten bewust of onbewust (voor) te doen. Kinderen kijken alles van je af.

Op andere momenten ben je ze bewust iets aan het leren, bijvoorbeeld de kleuren, klokkijken, veters strikken, boodschappen doen, met de bus mee, enz. Het leuke is, dat mediërend leren niet anders is. Je kunt het ieder moment van de dag in de dagelijkse activiteiten toepassen! Het zorgt ervoor, dat je als ouder bewuster inzet op de leermomenten, die zich elke dag voordoen. Je maakt er bewust gebruik van, waardoor je kind van die gewone dagelijkse activiteiten veel meer leert dan wanneer je ze onbenoemd voorbij laat gaan.


Download

Download deze informatie als Word bestand
Download de presentatie van de ouderavond (Powerpoint)