nieuwe methode WO, geïntegreerd.

De werkgroep onderwijsvernieuwing heeft een keuze gemaakt voor een methode waarin de wereldoriënterende vakken geïntegreerd worden gegeven: Faqta.

Faqta is een programma voor Talent en Kennis van de Wereld voor basisscholen. Het heeft een thematische aanpak en gaat de vakken van wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur en techniek) vervangen, aangevuld met burgerschap, ict-geletterdheid en cultuur. Faqta heeft ook een onderdeel talentontwikkeling: kinderen kunnen zich verdiepen in een aantal onderwerpen waarvan de keuze gebaseerd is op vragen en interessegebieden van kinderen.
Uitgangspunt van Faqta is leren vanuit verwondering:
-de vraag van het kind staat centraal
-leren over onderwerpen in samenhang
-gericht op 21e eeuwse vaardigheden
-wisselwerking tussen school, thuis en de echte wereld.
Faqta geeft kinderen kennis en inzicht over de wereld en de samenleving. Kinderen worden uitgedaagd kritisch na te denken, zelf te onderzoeken en creatief te zien.
Meer informatie is te vinden op www.faqta.nl