Ouders

 

Beste ouders,

Van harte welkom op ons kindcentrum!!

Wij zijn een kindcentrum vol in ontwikkeling. Wij streven er naar om ieder individu zijn of haar competenties te laten ontwikkelen. Zowel bij de kinderen als binnen ons team

Naast het geven van goed en degelijk onderwijs/opvang trachten wij veel aandacht te schenken aan de bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Concreet komt dit erop neer dat wij de bevordering van hun zelfstandigheid, hun weerbaarheid en hun afstemming op de omgeving, hoog in het vaandel voeren. Een eerlijke, open en kindvriendelijke sfeer is daarvoor onontbeerlijk.

Wij zijn ons bewust dat we met uw kostbaarste “bezit” omgaan. Een goed contact met u, als ouder, is dan ook zeer wenselijk bij het klimaat dat wij trachten te realiseren. Uw kind zal zich geborgen voelen als het kindcentrum aansluit op de thuissituatie en omgekeerd. Reden temeer voor een goede afstemming.

Onze kindcentrum telt ongeveer 300 leerlingen. De meeste kinderen komen uit de directe omgeving, de wijk “’t Ven”. De wijk wordt begrensd door industrieterrein “de Hurk”, de Botenlaan en de Noord Brabantlaan.

Mocht u meer informatie willen, en/of een afspraak met ons maken, neem dan even contact met ons op.

Wim Dekkers