Peutergroep

 

Dit is een basisvoorziening voor alle peuters in de leeftijd van 2,3 tot 4 jaar, met de nadruk op: spelen, ontwikkelen, leren, ontmoeten, signaleren en educatie, onder begeleiding van gekwalificeerde pedagogisch medewerk(st)ers.

Het peuterwerk wil de ontwikkelingskansen van kinderen vergroten.

Kindcentrum Theresia kent 2 vormen van product peuterwerk, nl;

  1. Voor ouders met kinderen die hele of halve dagen opvang willen afnemen. Dan gelden dezelfde openingstijden zoals genoemd bij de babygroep
  2. Voor ouders met kinderen die enkele dagdelen per week willen afnemen ( de voormalige peuterspeelzaal)

Hiervan zijn de openingstijden

in de ochtend 3,5 uur en in de middag 2 uur gedurende 40 schoolweken (m.u.v. feestdagen). De 12 weken schoolvakantie worden vastgesteld op basis van het advies van het ministerie en aan de hand van de schoolvakanties op de gekoppelde basisscholen.
We zijn alle dagen van de week open.

Afname

De afname varieert per vorm.
vorm 1: De minimale afname is 1 dagdeel conform de voorwaarden van reguliere dagopvang
vorm 2: De minimale afname is 2 dagdelen van 2,5 tot 3 uur
Geïndiceerde kinderen (kinderen die aangemeld worden door consultatiebureaus) krijgen wekelijks bij voorkeur minimaal 4 dagdelen van 2,5 en 3 uur. In overleg kan gekozen worden voor 3 dagdelen.

Een combinatie van beide vormen behoort ook tot de mogelijkheden. Vraag naar Petty Hartjes, klantadviseur naar de mogelijkheden: 040-2948967.

Voeding en verzorging

Korein Kinderplein verzorgt luiers en er wordt o.a. brood, beleg, fruit, melk en fruitsap verstrekt.

Prijzen

Conform de tarievenlijst van Korein Kinderplein; ga naar www.korein.nl