Speelinloop

Speelinloop, locatie van der Muydenstraat

Bij Kindcentrum Theresia is er iedere donderdag van 09:30 tot 11:00u een Speelinloop op onze locatie Van der Muydenstraat.

De Speelinloop is een ontmoetingsplek voor ouders met kinderen van 0 tot 2,3 jaar die (nog) geen gebruik maken van het peuterwerk of kinderopvang. Het doel is om samen met uw kind(eren) kennis te laten maken met de peuteropvang waar kinderen spelenderwijs van elkaar kunnen leren, ervaren en ontdekken.

Gedurende de speelinloop staan wij voor u klaar met koffie en thee in een van onze groepsruimtes, samen met uw kind(eren) kunt u daar spelen in een aangeboden vrije ruimte waar ook een medewerker aanwezig is die u kan ondersteunen in het samenspel.

Er wordt een activiteit aangeboden die stimulerend is voor de ontwikkeling van uw kind(eren).

Wij heten u graag welkom!

Aanmelden kan via een inschrijfformulier op de locatie, telefonisch of per mail.

Contactgegevens

Kindcentrum Theresia, locatie van der Muydenstraat
Van der Muydenstraat 17
5652 NE Eindhoven

T 040-2524825
E m.delien@kctheresia.nl
I www.kctheresia.nl

De Speelinloop vindt alleen plaats tijdens de schoolweken.