Sport

 

KC Theresia vindt het belangrijk dat kinderen goed bewegingsonderwijs krijgen op school. Dat bevordert hun lichamelijke, sociale en cognitieve ontwikkeling en natuurlijk hun gezondheid. Meer en beter sport & beweeg-aanbod op onze school leidt vaak, vinden wij, tot betere schoolprestaties.

Daarom zijn we een samenwerking met Sportformule Eindhoven aangegaan.
Met deze samenwerking willen we de kwaliteit van het bewegingsonderwijs verbeteren.
Sportformule werkt ook samen met sportverenigingen en andere sportaanbieders samen in het laagdrempelig aanbieden van een gevarieerd sportaanbod. Hier maken we dan ook graag gebruik van.

Door de samenwerking met een vakleerkracht van Sportformule kunnen we ook naar behoefte van de school, ouders en kinderen, een sportvereniging inzetten op naschoolse activiteiten. Deze
zijn school gebonden, worden op maat gemaakt en eventueel met betrokkenheid van de vereniging in de buurt uitgevoerd. Ook zoeken we daar waar mogelijk aansluiting bij landelijke en grotere stadsevenementen.

“Sport heeft het vermogen de wereld te veranderen.
Het vermogen om te inspireren. Het vermogen
om mensen te verenigen op een manier die maar
weinig andere dingen hebben. Sport kan hoop
doen leven waar voorheen alleen wanhoop was.”

Nelson Mandela