Studiedag Conceptvernieuwing

Vrijdag 10 februari heeft de projectgroep Conceptvernieuwing de studiedag besteed aan inspiratie en uitwerking van de conceptvernieuwing. Volgend schooljaar starten we op Kc Theresia met 2 leerpleinen: 1 leerplein voor de groepen 5/6 en 1 leerplein voor de groepen 3.

In de ochtend is een bezoek gebracht aan Kindcentrum de Hoven in Rosmalen. De werkgroep heeft vooral gekeken naar hoe we nog beter kunnen voldoen aan de uitgangspunten van Kc Theresia: het kind centraal stellen en mediërend leren. Het bezoek bij de Hoven heeft veel inspiratie gegeven over hoe dit er in de praktijk uit kan zien.

Een informatiefilmpje van Kc de Hoven kunt u bekijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=MtGEWRDEyKs    of  kijk het filmpje hieronder!!

’s Middags is de werkgroep aan de slag gegaan met ideeën uit te werken in concrete acties: hoe ziet de ruimte eruit ?, hebben de kinderen een eigen groep ?, hebben de kinderen een eigen leerkracht ?, hoe ziet de dag- en weekindeling eruit ?, met welke methodes en/of leermiddelen wordt er gewerkt ?, hebben de kinderen een plek om rustig te kunnen werken ? en hoe ziet de tijdsplanning om dit te realiseren er de komende maanden uit ?

Al deze onderwerpen worden de komende maanden uitgewerkt. Er wordt gestart met de ‘dag- en weekindeling’ en over ongeveer drie weken is duidelijk hoe die eruit gaat zien. Ook zijn er al veel ideeën over de inrichting van de ruimte. Deze ideeën worden op dit moment uitgewerkt met een interieurarchitect.