VSO

 

Voorschoolse opvang

Opvang voor kinderen die de basisschool bezoeken in de periode vóór aanvang van de
schooltijd, onder begeleiding van gekwalificeerde pedagogische medewerk(st)ers.
U kunt uw kind vanaf half 8 brengen, de leidsters op de groep brengen uw kind naar school.

Openingstijden

Gedurende de 40 schoolweken per jaar (m.u.v. feestdagen conform CAO):
Maandag tot en met vrijdag van: 07.30 uur tot 08.45 uur.

Afname

40 schoolweken per jaar voor 1 of meerdere dagen.