Wordt het onderwijs anders op de leerpleinen?

De afgelopen weken is onderzocht hoe de vernieuwing in de dagelijkse praktijk van het onderwijs vorm kan krijgen. De leerpleinen worden zo ingericht dat er op verschillende manieren kan worden gewerkt. Kinderen werken onder begeleiding zelfstandig, in groepjes of krijgen instructie van een leerkracht. Op het leerplein van groep 3 komen 2 leerkrachten en extra ondersteuning op 2 dagdelen per week. Op leerplein 5-6 komen 3 leerkrachten. Elke dag zijn er, verdeeld over de dag, 3 onderwijsblokken (op woensdag 2). Tijdens de 2 blokken in de ochtend wordt aan taal en rekenen gewerkt en dit gebeurt nog met behulp van de methodes waar nu ook mee wordt gewerkt. Kinderen krijgen per week een planformulier waarop alle leerstof staat en de leerdoelen. Op deze manier hebben leerlingen inzicht in alle taken en hebben ze meer invloed op hoe en waar ze deze taken uit gaan voeren. Vanzelfsprekend krijgen ze hierin begeleiding en krijgen zij de tijd om dit te oefenen. Tijdens het middag-werkblok wordt gewerkt aan de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie maar niet meer als aparte vakken maar geïntegreerd. De vakken worden in thema’s aangeboden en aangevuld met burgerschap, de creatieve vakken en talentontwikkeling. Door op deze manier te werken ontwikkelen de kinderen ook de vaardigheden van de 21e century skills zoals ICT-vaardigheid, onderzoekende houding, creatief denken en inzicht in het eigen leerproces.